RÅDYRJAKT PÅ UTMARKSLAGETS TER

Rådyrjakt

Jaktkort for sesongen bestilles innen den 01.07.23 til:

Thor Bråthen, Ampiansvegen 155, 2224 Austmarka
Mobil: 91388286
E-post: tho-o-br@online.no

Betling via Vipps
Betaling av jaktkort kan nå gjøres via Vipps. Velg Austmarka Vestre Utmarkslag, velg type jaktkort og antall, og legg i handlekurven.

Jaktkort for hornbærende råbukk, og for småvilt og rådyr generelt, sendes ut innen jaktstart.  

Ved kjøp av jaktrett på rådyr får du et avgrenset jaktfelt på ca 5000 mål.

Ved søknad om  sesongkort, oppgi:

  • Fullt navn og adresse
  • Fødselsdata
  • Telefonnummer og e-postadresse

For å få "rådyrkort" må du løse kort for småviltjakt. Rådyrkortet koster fra kr 900,-  til kr 1150,-. Oppdatert og fullstendig oversikt over jaktkortpriser finner du på referat fra siste årsmøte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miljødirektoratet endret definisjon av storvilt  den 25.06.2015 med følgende tekst:

"Følgende arter defineres som storvilt: elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe"

Følgelig går rådyrjakt under bestemmelsene for storvilt og ønsker du å være med på rådyrjakt før fyldte 18 år gjelder følgende bestemmelse: 

Du må være fylt 18 år for å kunne jakte storvilt. Fra og med det året du fyller 16 år til du har fylt 18 år kan du allikevel delta på storviltjakt unntatt lisensjakt med forsvarlig tilsyn av erfaren jeger som har fylt 20 år. 

I tillegg må du ha foreldrenes/foresattes samtykke, og i motsetning til opplæringsjakt på småvilt, selv ha bestått jegerprøven og ha bestått ​skyteprøven for storviltjegere. Den som er under opplæring i storviltjakt er fritatt for å betale jegeravgift.