JAKTGUIDE 2023

JAKTGUIDE høsten 2023 til jaktkort for småvilt og rådyrjakt i AVU jaktområde

BESTILLING AV SESONGKORT:
Jaktkort for sesongen bestilles innen den 01.07.23 til:
Thor Bråthen, Ampiansvegen 155, 2224 Austmarka Tlf: 91388286
E-post: tho-o-br@online.no

Betling via Vipps
Betaling av jaktkort på kan nå gjøres via Vipps. Velg Austmarka Vestre Utmarkslag, velg type jaktkort og antall, og legg i handlekurven.

SALG AV DAGSKORT:
Thor Bråthen, Ampiansvegen 155, 2224 Austmarka Tlf: 91388286

NB!
Jaktkort er kun gyldig hvis det er betalt, og jaktrapport må sendes Thor Bråthen innen 31.12, hvis ikke blir vedkommende utelukket fra å jakte neste sesong.


JAKTPERIODER:

RÅBUKK- HORNBÆRENDE
Første jaktdag        10. august
Siste jaktdag          24. september

  • Kun riflejakt. Bruk av hund forbudt.

RÅDYR- GENERELT:
Første jaktdag        25.september
Siste jaktdag          23. desember

Tillatt bruk av hund med boghøyde under 41 cm.

SMÅVILTJAKT:                                       
Jakttida for småvilt er sammenfallende med de tider som er bestemt av Direktoratet for Naturforvaltning, se informasjon som fulgte jegeravgiftskortet.  

UNNTAK: Harejakt har siste jaktdag den 23. desember

  • Skogsfugljakt med rifle forbudt. 
  • Hunnfugl er fredet.
  • Riflejakt på Kanadagås forbudt.

SMÅVILT- OG RÅDYRJAKT:                     
Småviltjakt- og rådyrjakt er forbudt i tiden f.o.m 3. oktober t.o.m. 15. oktober. Forbudet opphører i den delen av terrenget hvor lagene, Kolbjørnsrud/Gylterud og/eller Brødbøl og Utgård jaktlag er ferdig med sin elgjakt.

UNDER ELGJAKTA:                                 
Utover dette tidsrom oppfordres jaktkortinnehaveren til å avstå fra jaktutøvelse i de deler av terrenget hvor elgjakt pågår.

JAKTVALD FOR RÅDYRJAKT - utgår:                  
Det er tidligere praktisert slik at rådyrjakta skal foregå innenfor det tildelte vald. På årsmøte i 2022 ble det besluttet at jakt kan foregå på hele området.

JAKTKORT FOR RÅDYR:                         
Jaktutvalget gjør oppmerksom på at jaktkortet har to typer tildeling, hvis begge er tildelt:

  • Tildeling for hornbærende bukk. Kan kun nyttes i tiden 10. august til 24. september.
  • Tildeling for generell rådyrjakt. Gjelder for tiden 25. september til 23. desember.

NB!!  Det skal meldes fra til jaktutvalget v/Thor Bråthen samme dag som rådyret er felt.

NYTT RÅDYRKORT:                                
Hvis det er ledige fellingsretter igjen kan jegeren få tildelt nytt jaktkort til halv pris.

BEHOV FOR ETTERSØKSHUND:   
Austmarka Vestre Utmarkslag har for 2021 inngått avtale med Kongsvinger ettersøksring.

Ettersøksvakt: 47649607
Bakvakt:         40106972

  • Eventuelle ettersøk blir betalt av AVU

INNMARK/UTMARK:                            
Jakt på, eller tråkk over innmark/dyrket mark er forbudt.

ROVVILTPREMIE REV:                             
Skutt rev på AVU sitt område premieres med kr 100,- for de første 20 rever som blir skutt. Skutt rev meldes fra til Thor Bråthen samme dag som dyret er skutt. Labbene leveres Thor Bråthen for kontroll.

JAKTRAPPORT:                                     
Jaktrapport må av alle jaktkortinnehavere sendes innen den 31.12.til:
Thor Bråthen, Ampiansvegen 155, 2224 Austmarka Tlf: 91388286
E-post:  tho-o-br@online.no

NB:
De som ikke sender inn jaktrapport innen fristen vil bli utelukket fra å jakte neste år.

MELDINGER OG FORESPØRSLER:
Meldinger og forespørsler kan rettes til styret og/eller til jaktutvalg.

STYRET
Leder: Tomas Solheim, Holmenvikavegen 129, 2224 Austmarka      Mob: 990 24 762
Sekretær: Agathe Bjørnstad, Kjellerhølvegen 2, 2224 Austmarka   Mob: 930 64 603
Kasserer: Anne Sofie Malmer, Gamle Bråtaveg 193, 2220 Åbogen   Mob: 415 44 439
Styremedlem: Thor Bråthen, Ampiansvegen 155, 2224 Austmarka  Mob: 913 88 286
Styremedlem: Kjell Haugen, Brødbælvegen 523, 2224 Austmarka  Mob: 997 95 244

JAKTUTVALG
Leder:    Thor Bråten,        Ampiansvegen 155, 2224 Austmarka      Mob: 91388286
Medlem: Jan Monsrud,       Billingvegen 352,    2224 Austmarka      Mob: 995 45 614
Medlem: Kim A. Skoglund,  Monsrudvegen 201, 2224 Austmarka      Mob: 971 12 791