STYRET OG UTVALG

STYRET OG UTVALG 2023

Valgt på årsmøte 20.04.2023

STYRET

Leder

Tomas Solheim

2024

990 24 762

Sekretær

Agathe Bjørnstad

2024

930 64 603

Kasserer

Anne Sofie Malmer

2025

415 44 439

Styremedlem

Kjell Haugen

2025

997 95 244

Styremedlem

Thor Bråthen

2025

913 88 286

Varamedlem

Lars Askerud

2025

Varamedlem

Frank Bjørnstad

2024


Varamedlem

Åge A. Sandbakken

2024


JAKTUTVALGET

Leder

Thor Bråthen

2024

913 88 286

Medlem

Jan Monsrud

2024


Medlem

Kim A. Skoglund

2025


FISKEUTVALGET

Leder

Morgan Ampian

2025

959 81 109

Medlem

Atle Aasen

2024


Medlem

Ove Åslie

2025


KULTURUTAVLGET

Leder

Kjell Haugen

2025

997 95 244

Medlem

Tore Vestbekken

2025


Medlem

Johan Aarskog

2024


REVISORER


Eirik Vetle Olsen

2025

909 10 905


Kjell J. Schulstad

2025


VALGKOMITÉ

Leder

Ingjerd Pramm Platek

2024

926 04 348

Medlem

Else Engen

2024