KART OVER JAKTOMRÅDET

I tillegg til dette kart, har utmarkslaget produsert et mer detaljert kart som blir delt ut sammen med jaktkortene.