KOM DEG UT AV SOFAEN

KOM DEG UT I TERRENGET

Kulturutvalget oppfordrer deg til å bruke utmarka!

Pakk tursekken og benytt de oppmerkede vandringsleder gjennom området.